PODACI O TVRTKI - RAIMPEX d.o.o.

Raimpex d.o.o. za vanjsku i unutranju trgovinu

Zagreb, Avenija Dubrava 256/F

MB: 0836575

OIB: 78249149820

Društvo je upisno u registar Trgovačkog suda u Zagrebu

s matičnim brojem subjekta upisa(MBS) 080193163.

Poslovna banka: Croatia banka, Zagreb,

                            žiro račun: 2485003-1100217702

                            Zagrebačka banka, Zagreb,

                            žiro račun: 2360000-1101507145

Temeljni kapital društva iznosi 19.700,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Direktor i član uprave: Tomislav Radić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Član uprave: Željko Radić

Makita
Delta plus
HMMullner
Bosch
NURGAZ
STAHLWILLE
Unior
Comisa
EBRILLE
HITACHI

Sva prava pridržana © RAIMPEX d.o.o. 2009. - 2019.   |   izrada web stranica zokidizajn.hr    |   raimpex@raimpex.hr